Fra fransiskansk kloster, Hillfield, England

I stilheden lytter vi

i stilheden bliver vi til

I stilheden møder vi dig, Gud