Fra fransiskansk kloster, Hillfield, England

Herre, gør mig til redskab for din fred