Folkemødet Møn gav fredag og lørdag den 20.-21. august 2021 liv i Stege. På 11 scener rundt omkring i byen foregik livlige debatter om dansk politik, erhverv, EU, USA, forholdene for børn og unge, klima og meget mere.

I Stege kirke og på kirkepladsen var der engagerede debatter, både på Klimascenen, Debatscenen og i selve kirken, hvor vi havde etableret “TrosScenen”.

Roskilde Stifts biskop Peter Fischer-Møller og Viborg Stifts biskop Henrik Stubkjær

To biskopper kom til byen, både Roskilde Stifts biskop Peter Fischer-Møller og Viborg Stifts biskop Henrik Stubkjær, der på Debatscenen holdt en stærk tale om dansk flygtningepolitik. I mens blev forholdene i Jerusalem drøftet inde i kirken, som det sidste, der nåede at ske, før Folkemødet sluttede lørdag, og teltene og de mange stader møjsommeligt blev taget ned. 

Oplægsholderne i kirken var bl.a. Jakob-Skovgaard-Petersen, Lasse Ellegaard, Jørgen Bæk Simonsen, Mikael Rothstein, Sherin Khankan, Preben Kok og Carsten Maegaard. Tro blev drøftet fra mange forskellige vinkler, lige fra spørgsmålet om, hvorfor i alverden mennesket finder på at tro, til udfordringerne med lige ret for kvinder i islam. 

Debatterne var velbesøgte, og tilhørerne bidrog med væsentlige spørgsmål og synspunkter. Både kirkepladsen og kirken summede af liv i de to dage, Folkemødet varede.

Stege kirke ser frem til også næste år at danne rum for samtaler og dialoger om mangfoldighed, eksistens og tro, både herhjemme og i verden.