Pilgrimsandagt/vandring Marielyst/Bøtø den 18. maj

Pilgrimsandagt/vandring Marielyst/Bøtø den 18. maj

Hvornår

18. maj 2021    
09:00 - 14:00

Hvor

Stege Kirke
Kirkepladsen 2, Stege, 4780

Begivenhedstype

Indlæser kort...

For dem der ønsker andagt mødes vi I Stege Kirke kl. 9 til 30 minutters andagt
Kl. ca 9.45 samles vi i biler og kører til:

Parkeringspladsen for enden af Bøtø Ringvej og Bøtøvej. Parker i den vestlige ende. Vi mødes der ca. 10.30. vi holder et frokoststop så gerne mad og drikke med. Astrid Johansen er vores lokale guide der går med og fortæller om området

Vi går vi mod vest og nord ad Sporet, nyt initiativ fra Guldborgsund Kommune, ud mod og langs med Bøtø Nor Fuglereservat, 105 ha fredet område, udpeget som Natura 2000-område på grund af de talrige forskellige vandfugle. Her er er afvekslende natur og ikke mindre end tre fugletårne.

Derfra mod øst gennem sommerhusområdet til diget, som vi følger mod syd til Bøtøskoven, hvor vi så går den lange rute, gul, grøn, rød mod syd, vest og nord tilbage til parkeringspladsen.

Det er vej, stier, vej, diget, skovvej og skovstier. Det er en pænt afvekslende tur på 12km

Den Danske Naturfond købte i marts 2017 den nordlige del af Bøtø Plantage – nu kaldet Bøtøskoven – på Falster. Fonden har siden da sammen med Guldborgsund Kommune arbejdet på at forbedre naturforholdene i skoven. Mange af de tætte og mørke nåletræ områder er blevet fjernet, så skoven nu er mere lys og åben. Det skal give bedre levevilkår blandt andet for de mange sommerfuglearter i området samt fugle og flagermus. Der er nu udsat kvæg og vildheste, som skal stå for naturplejen.

Vel mødt

Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith

www.stegekirke.dk