Hvornår

22. august 2021 - 6. september 2021    
Hele dagen

Begivenhedstype

Pilgrim’s Walk for Future - COP klimapilgrimsvandring 2021 – august og september

FN´s klimapanel har netop udgivet en omfattende rapport, der peger på, at klimaforandringerne, som vi oplever på verdensplan, og nu også her i Europa, er menneskeskabte.

Det er et opråb til os alle – og især til politikere og beslutningstagere – om at tage klimasituationen alvorligt. Hvert eneste tons C02, som udledes i atmosfæren, bidrager til den globale opvarmning. Netop i disse dage oplever Grækenland og Tyrkiet store katastrofer, idet byer og hele øer brænder, og folk må evakueres for flammerne i al hast. Ligeledes har der i Tyskland været store, omfattende oversvømmelser, på grund af hidtil usete mængder af regn. Det vil komme til at koste ufattelige beløb at genoprette sporene efter disse katastrofer. Hvor længe kan vi vente, før der sker noget?

I slutningen af august og i begyndelsen af september bevæger en lille gruppe af pilgrimme sig fra Sverige gennem Danmark, med det formål at gøre opmærksom på vores ansvar i den globale klima-katastrofe. De vandrende pilgrimme har som mål at nå til FN´s klimatopmøde i Glasgow i november. Fra flere dele af Europa er der arrangeret stjernevandringer, som vil bakke op om det 26. klimatopmøde, COP26.

Vi håber på, at den danske presse vil bakke op om pilgrimmenes vandring gennem Danmark, ved at rapportere fra vandringen undervejs, og gerne interviewe nogle af de pilgrimme, som deltager fra både Danmark og Sverige.

Vedhæftet er det budskab, som danner baggrunden for vandringen, samt oversigten over vandringen gennem Danmark.

For nærmere info, kontakt gerne de danske og svenske arrangører:

Tone Kirkeby, De Danske Santiagopilgrimme, mail: – Mobil: 23985502

Elizabeth Knox-Seith, pilgrims- og sognepræst i Roskilde Stift, – Mobil: 26709905

Emil Selse, projektleder for ”Pilgrim´s Walk for Future, www.walkforfuture.se; – Mobil: +46 725 036998

For info om programmet i Glasgow, se her: https://ukcop26.org/the-conference/presidency-programme/

Formål:

Pilgrim’s Walk for Future - COP klimapilgrimsvandring 2021

Budskab på dansk 26. maj 2021 – Oversat af Martin Ishøy (Originalen på svensk kan læses på https://pilgrimscentrum.se/)

Vi vandrer som pilgrimme fra Vadstena i Sverige til klimatopmødet i Glasgow, Storbritannien med en opfordring til alle mennesker, inklusivt os selv, om at tage jordens klimakrise alvorligt. Der er behov for, at hver eneste af os tager ansvaret på os og handler for at standse den globale temperaturstigning. Vi er nødt til hurtigt at forandre vores livsform for at opnå nul-udslip af drivhusgasser senest år 2050.

Derfor opfordrer vi alle, som på forskellige måder er en del af Pilgrim’s Walk for Future til undervejs at ransage sit liv, lægge en personlig køreplan og sætte sig i bevægelse i retning af et mere bæredygtigt liv.

Vi henvender os samtidigt til verdens regeringer og opfordrer dem til at fastholde Paris-aftalen og omgående vedtage de tiltag, som kræves for at begrænse den globale opvarmning til max 1,5 grader.

Verdens regeringer, virksomheder og organisationer – inklusivt trossamfund – skal lytte til den bedste klimaforskning, som findes i dag, og træffe beslutninger, som baserer sig på denne forskning.

Verdens regeringer må sørge for at sikre klimaretfærdighed mellem fattige og rige dele af verden og at indføre klimaløsninger som prioriterer beskyttelse af mennesker og økosystemer før kortsigtede økonomiske gevinster. De lande og samfund som rammes hårdest af klimaforandringerne, har brug for øget økonomisk støtte fra de rige dele af verden.

Det er nødvendigt at lande, organisationer og virksomheder går forrest og sikrer at udslippene omgående begrænses. Dette kræver en hurtig udfasning af fossile brændsler, investeringer i vedvarende energi for alle samt en målrettet indsats for at bevare og genoprette naturlige økosystemer.

Der er brug for, at det grundlæggende i klimaomstillingen er fossilneutrale, naturbaserede løsninger og satsninger, som bidrager til en stærk modstandskraft i samfundet, inklusivt for oprindelige folk.

Pilgrim’s walk for future er en del af en bred bevægelse, hvor vi som kirker er førende og står skulder ved skulder med repræsentanter fra andre religioner og med miljø- og fredsorganisationer rundt om i Europa. Sammen viser vi os beredte til at kæmpe for jordens fremtid. Håbet er ikke ude, men det haster. Meget kan reddes, hvis vi handler nu. Derfor vandrer vi – og vi er parate til at gå langt. Vi håber at du vil gå med os mod en fælles bæredygtig fremtid.

Pilgrims Walk for Future Alle vandringer starter kl. 09:00, bortsæt fra i Roskilde, hvor der startes med en andagt i Sct. Ibs kirkeruin, Sankt Ibs Vej 2, kl. 08:30 Program: 22. aug: København

Økumenisk kirkevandring i København

Kl. 11.00 Pilgrimsmesse i den svenske kirke, i Gustafskyrkan, Folke Bernadottes Allé 4,

2100 København Ø

Kl. 13.15 kirkevandringen starter fra Gustavskyrkan, der vandres til Jerusalemskirken,

Skt Ansgars katolske domkirke, S:t Albans anglikanske kirke og retur til Den svenske kirke, Gustafskyrkan, kl. 15:30 afsluttende andagt

23. aug: København – Høje Taastrup, 23 km

Start fra Danhostel Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj

24. aug: Høje Taastrup - Roskilde, 15 km

Start fra Klostergården, Bygaden 53, 2630 Taastrup

25. aug: Roskilde - Særløse, 22 km Kl. 08:30 andagt i Sct. Ibs kirkeruin, Sankt Ibs Vej 2, 4000 Roskilde 26. aug: Særløse – Ringsted, 21 km Start fra Avnstrup Spejdercenter , Tjørnehusvej 8, 4330 Hvalsø 27. aug: Ringsted - Skelby, 22 km

Start fra Sct. Bendts Sognegård, Klostervænget 2A, 4100 Ringsted

28. aug: Skelby - Næstved, 15 km

Start fra Vandrehjemmet Depotet, Buen 18, Skelby, 4160 Herlufmagle

29. aug: Næstved Hviledag i Næstved 30. aug: Næstved - Sværdborg, 21 km Start fra Hotel Vinhuset, Sct Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved 31. aug: Sværdborg - Vordingborg, 15 km

Start fra Sværdborg Præstegård, Hasbjergvej 101, 4750 Lundby

01.sept: Vordingborg - Guldborg, 27 km Start fra Ore Strand Camping Orevej 145, 4760 Vordingborg 02.sept: Guldborg – Sakskøbing, 13 km

Start fra Postholderens Sted, Guldborgvej 215, 4862 Guldborg

03.sept: Sakskøbing - Maribo, 14 km

Start fra Danhostel Sakskøbing, Saxes Alle 10, 4990 Sakskøbing

04. og 5. sept: Maribo, Hviledage i Maribo 06.sept: Maribo – Rødbyhavn, 21 km Start fra Maribo Domkirke, Klostergade 33, 4930 Maribo