Velkommen

Velkommen til denne hjemmeside, som dækker de pilgrimsaktiviteter, der afholdes på Møn, i Vordingborg provsti, samt i Roskilde Stift som helhed.
Vi vil dels informere om pilgrimsvandringer og kurser, dels lægge inspirationsmateriale frem, f.eks. meditative bønner, ideer til pilgrimsvandringer, m.v. Desuden er hjemmesiden en del af det spirituelle netværk, som er ved at blive dannet i Roskilde Stift.
Jeg er ansat som pilgrims- og turistpræst på 50%, samtidig med, at jeg den anden halvdel af tiden er sognepræst i Stege og Nyord på Møn. Som pilgrims- og turistpræst skal jeg være med til at række ud til alle de vandrende, der hvert år kommer til Camønoen. Desuden skal jeg være med til at sætte fokus på hidtil ukendte vandremuligheder, f.eks. mellem kirkerne i Vordingborg provsti, der dækker en stor del af det østlige Sydsjælland, fra Præstø til Kalvehave, og Møn.
Som pilgrimspræst tilbyder jeg råd og vejledning, samt at lave pilgrimsandagter for alle vandrende, der måtte ønske det, fra Stege Kirke, og andre steder i provstiet og stiftet.
På siderne her vil der løbende komme nyt informationsmateriale om vandringer. Følg gerne med, og meld dig til, via vores info-system.

Elizabeth Knox-Seith

Velkommen

Velkommen til denne hjemmeside, som dækker de pilgrimsaktiviteter, der afholdes på Møn, i Vordingborg provsti, samt i Roskilde Stift som helhed.
Vi vil dels informere om pilgrimsvandringer og kurser, dels lægge inspirationsmateriale frem, f.eks. meditative bønner, ideer til pilgrimsvandringer, m.v. Desuden er hjemmesiden en del af det spirituelle netværk, som er ved at blive dannet i Roskilde Stift.
Jeg er ansat som pilgrims- og turistpræst på 50%, samtidig med, at jeg den anden halvdel af tiden er sognepræst i Stege og Nyord på Møn. Som pilgrims- og turistpræst skal jeg være med til at række ud til alle de vandrende, der hvert år kommer til Camønoen. Desuden skal jeg være med til at sætte fokus på hidtil ukendte vandremuligheder, f.eks. mellem kirkerne i Vordingborg provsti, der dækker en stor del af det østlige Sydsjælland, fra Præstø til Kalvehave, og Møn.
Som pilgrimspræst tilbyder jeg råd og vejledning, samt at lave pilgrimsandagter for alle vandrende, der måtte ønske det, fra Stege Kirke, og andre steder i provstiet og stiftet.
På siderne her vil der løbende komme nyt informationsmateriale om vandringer. Følg gerne med, og meld dig til, via vores info-system.

Elizabeth Knox-Seith

Efterårets Pilgrimsspor